Jak biotech park funguje

Infrastruktura

Centrum 4Medical Innovations disponuje komplexními vývojovými a výrobními laboratořemi pro výrobu produktů a léčivých přípravků na bázi lidských buněk. Laboratorní prostory jsou navrhnuty dle know-how získaného při výrobě vlastní léčivých přípravků společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a posledních technologických standardů splňující požadavky Správné výrobní praxe (GMP) a evropské legislativy.

Cílem týmů 4Medical Innovations je využít výsledků základního výzkumu a umožnit jejich transfer do klinické praxe, tedy k použití u pacientů.

Centrum je určené převážně pro výrobce a inventory v oblasti lidských buněk a léčiv, vědeckovýzkumné instituce a univerzity, poskytovatelé zdravotní péče a především pro spin-off společnosti v oblasti buněčné terapie, biotechnologie, biofarmacie a diagnostiky

Výhodou centra je úzká spolupráce a propojení privátního sektoru s klinickými pracovišti nemocnic a akademickou půdou, což je pro rozvoj inovací a oboru regenerativní medicíny zcela klíčové. Předností centra je přímý přístup k mezinárodní spolupráci s inovativními komerčními subjekty a investory v oblastech buněčné terapie, biotechnologie, biofarmacie a diagnostiky pro lidské buňky.

1. patro 4Medical Innovations

2. patro 4Medical Innovations

3. patro 4Medical Innovations

4. patro 4Medical Innovations