Instituce v biotech parku

HPST - Agilent Technologies USA

Autorizovaný distributor společnosti Agilent Technologies pro ČR v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie, a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky.

Diagnostické centrum J.G. Mendela

Společnost se zaměřuje na vývoj a výzkum moderních diagnostických metod a provozuje moderní diagnostické laboratoře. Komplexnost zajišťují jednotlivá oddělení centrálních laboratoří – imunologie, sérologie, klinické biochemie a mikrobiologie, hematologie, toxikologie, lékařské genetiky a oddělení instrumentálních metod.

MB Pharma

Výzkum, vývoj a výroba v oblasti moderních biotechnologií mikrobiologického typu.

Fagofarma

Vývoj a výzkum biotechnologických přípravků, založených na bázi bakteriofágů.

SCL Biological Czech

Společnost má za úkol vybudovat celoevropskou síť pro výzkum, zpracování, uchovávání a aplikaci kmenových buněk z pupečníku.

WEBCOM Technology Innovation KONICA MINOLTA GROUP

Dodavatel celopodnikových informačních systémů na platformě Microsoft Dynamics AX, NAV a CRM. Poskytovatel software na míru.

E&H services

Technologická a výzkumná společnost, jejíž činností je úzký, ale velmi specializovaný okruh servisních a poradenských služeb v oblasti analýz perzistentních organických polutantů (POPs) a dalších hormonálně aktivních látek, patřících do skupiny endokrinních disruptorů.

4MEDi – Centrum Buněčné Terapie a Diagnostiky

Technologicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny. Centrum je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory centra jsou buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie a diagnostika pro lidské buňky a genetiku.

Cryo Storage

Cryo storage je společnost zaměřená na budoucí využití kryoprezervovaných lidských tkáni a buněk. V současné době se věnuje evaluaci technologií, které by splňovali její požadavky na kvalitu, což bude trvat přibližně další 2 roky.

Národní Centrum Tkání a Buněk

Vysoce inovativní společnost zaměřená na vývoj a výrobu léčivých přípravků Moderní terapie (z angl. Advanced Therapies Medicinal Products - ATMP) a zpracování tkání a buněk v systému správné výrobní praxe (SVP).

GncentrumClinic Sp. z o.o Polsko

Špičkové centrum v oblasti reprodukční medicíny spolupracující na rozvoji oboru s předními polskými vědeckými a universitními pracovišti.

Lékařská fakulta - Ostravská universita

Akreditovaná výuka mediků, především přednášková činnosti v oblasti regenerativní medicíny v prostorách 4MEDi.

Nadační fond pro regenerativní medicínu

Nezisková právnická osoba působící mezinárodně, významně přispívá k rozvoji a širokému uplatnění regenerativní medicíny.