Jak biotech park funguje

Certifikáty a povolení

V současné době probíhají veškeré přípravy na zahájení zkušebního provozu, jehož start je předpokládán v listopadu 2014. Současně probíhají přípravy na získání veškerých certifikátů a povelení pro provoz super čistých laboratorních prostor (GMP) a k výrobě produktů a léčivých přípravků z lidských tkání a buněk.