News and events

Den otevřených dveří 4Medical Innovations Ostrava

Výjimečnou příležitost nahlédnout do ostravského centra regenerativní medicíny 4Medical Innovations (4MEDi) měla veřejnost v rámci Dne otevřených dveří, který proběhl v úterý 25. listopadu. Pro zájemce byla připravena prohlídka s výkladem o možnostech buněčné léčby a regenerativní medicíny. Kromě laboratorních prostor, kde bude probíhat vývoj a výroba léčivých přípravků využívajících lidské buňky, si mohli lidé prohlédnout laboratorní a klinické pracoviště včetně zázemí pro odběr a aplikaci kmenových buněk.

Dne otevřených dveří se účastnilo téměř 200 návštěvníků z řad veřejnosti, zástupců firem a více než polovinu tvořili studenti lékařské fakulty Ostravské univerzity a VŠB – TUO a také studenti maturitních ročníků gymnázií.

Akci zahájil člen představenstva společosti PrimeCell Therapeutics a.s. Ing. Jakub Schůrek, MBA odbornou prezentací o činnostech 4Medical Innovations. Součástí programu byla také odborná prezentace o léčbě poraněné kloubní chrupavky pomocí vlastních chrupavčitých buněk pacienta RNDr. Evy Matějkové, ředitelky Národního Centra Tkání a Buněk a.s., dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics.

Záštitu nad akcí převzala Agentura pro regionální rozvoj, která uzavřela se společností PrimeCell Therapeutics memorandum o spolupráci. Společnost PrimeCell Therapeutics se stala součástí klastrové iniciativy, která reprezentuje regionální i nadregionální koncentraci vzájemně provázaných odvětví biotechnologického a biomedicínského průmyslu a zdravotní péče.

primecell arr ministerstvo

4MEDi – Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava, 5.1 PP01/034 Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Fotogalerie ze dne otevřených dveří


 

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

 

4Medical Innovations je technologicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny. Centrum je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory centra jsou buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie a diagnostika pro lidské buňky a genetiku.